چیستی و حقیقت رشوه در مسائل فقه و حقوق

چیستی و حقیقت رشوه در مسائل فقه و حقوق
چیستی و حقیقت رشوه در مسائل فقه و حقوق

چیستی-و-حقیقت-رشوه-در-مسائل-فقه-و-حقوقتحقیق چیستی و حقیقت رشوه در مسائل فقه و حقوق در حجم 54 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:


فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

تعریف و تاریخچه    2

ترمینولوژی حقوق  2

بررسی علل رشوه از منظر فقهی، حقوقی  4

رشاء  4

رایش    12

ارتشاء    14

فصل دوم

جرایم علیه عدالت 24

فصل سوم

اقسام رشوه 38

تفاوت رشوه با جعل 40

تفاوت رشوه با هدیه

بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی.  44

راهکارها برای جلوگیری از این پدیده شوم  50

بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی  51

بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی 52

نتیجه گیری و ارائه راهکار  53

منابع56

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل