بررسی گچ و تولید و مصرف آن و مروری بر روشهای مختلف تشکیل سنگ گچ

بررسی گچ و تولید و مصرف آن و مروری بر روشهای مختلف تشکیل سنگ گچ
بررسی گچ و تولید و مصرف آن و مروری بر روشهای مختلف تشکیل سنگ گچ

بررسی-گچ-و-تولید-و-مصرف-آن-و-مروری-بر-روشهای-مختلف-تشکیل-سنگ-گچ

 

مقدمه :

گچ از جمله مصالحي است كه در صنايع ساختمان سازي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و به علت ويژگي هايي كه دارد از زمانهاي قديم در امر ساختمان سازي مورد مصرف داشته است . در بسياري از ساختمانهاي قديمي مخصوصاً در دوران صفويه كه اغلب آنها در اصفهان موجود مي باشد گچ نقش مؤثري داشته و گچ بري هاي بسيار زيبايي از آن دوران باقي مانده است . گچ به علت خواص خود از اولين قدم درايجاد يك بنا كه پياده كردن حدود زمين مي باشد و با اصطلاح براي ريختن رنگ اطراف زمين مورد نياز مي باشد و همچنين تا آخرين مراحل بنا كه سفيد كاري و نصب سنگ است باز هم گچ مورد نياز است و حتي در نقاشي ساختمان هم از گچ استفاده مي نمايند .

 منابع تهيه گچ :

گچ از پختن و آسياب كردن سنگ بدست مي آيد . سنگ گچ از گروه مصالح ساختماني كلسيم دار است كه بطور وفور در طبيعت يافت مي شودو تقريباً در تمام نقاط روي زمين وجود دارد و از لحاظ فراواني در طبيعت در رديف پنجم مي باشد . درايران هم تقريباً درتمام نفاط كشور مخصوصاً در كروير مركزي و اطراف تهران جاجرود ، آذربايجان يافت مي شود . سنگ گچ با فرمول caso4,2H2o  از سنگهاي ته نشستي است و به علت ميل تركيبي شديدي كه دارد بطور خالص يافت نمي شود . بيشتر به دو صورت تركيب با كربن و با اكسيدهاي آهن و خاك رس مي باشد . سنگ گچ يا بصورت سولفات كلسيم بدون آب بدست مي آيد كه به آن انيدريت مي گويند . سنگ گچ خالص بي رنگ است و سنگ گچ تركيب شده با كربن خاكستري و سنگ گچ تركيب شده با اكسيدهاي آهن بي رنگ ، زرد روشن و يا كبود و يا سرخ مي باشد كه برحسب نوع اكسيدهاي آهن اين رنگها متفاوت است .

كوره هاي گچ پزي :

1 ـ كوره هاي گچ پزي چاهي :

قديمي ترين نوع كوره هاي گچ پزي در ايران نوع چاهي است كه هم اكنون نيز در بسياري از شهرها متداول مي باشد . در اين نوع كوره ها كه مانند تنوره است سنگ گچ را مي پختند و آن را حرارت مي دهند تا سنگ گچ پخته شود . محصول اين كوره ها مرغوب نمي باشد .

2 ـ كوره هاي تاوه اي :

ابن نوع كوره ها كه داراي محصول يكنواخت مي باشد تشكيل شده است از يك سيني بزرگ كه سنگ آسياب شده در آن مي ريزند .

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل